بە وردی بگەڕێ

جۆری دراو:  $      IRQ  

All خاوەندارێتی کەسی نوسینگە

عراق, سلێمانی, سلێمانی, کێلە سپی

زەوی نیشتەجێبوون لە کێلە سپی (نزیک تێرمنەڵە تازەکە)، ڕووبەرەکەی ٢٠٠م ە بە ١٤٠ وەرەقە، هەروەها ١٠٠م یش دەبێت بە ٧٠ وەرەقە.

دانراوە Oct 22, 2022  بۆ زەوی
IRQ16,317,016.32
معامەلە
عراق, سلێمانی, سلێمانی, کێلە سپی

زەوی نیشتەجێبوون لە کێلە سپی (نزیک تێرمنەڵە تازەکە)، ڕووبەرەکەی ٢٠٠م ە بە ١٤٠ وەرەقە، هەروەها ١٠٠م یش دەبێت بە ٧٠ وەرەقە.

دانراوە Oct 22, 2022  بۆ زەوی
IRQ16,317,016.32
معامەلە
عراق, سلێمانی, کانی بەردینە

شەش پارچە زەوی بۆ فرۆشتن هەرپارچەیەک پێک هاتوە لە ٩٥٠ مەتردوازدە مەترو نیو بە عەفتاو سێ مەترەشوێن سلێمانی کانی بەردینەنرخی هەر پارچەیەک ٣٠ وەرەقەیە...

دانراوە Nov 22, 2020  بۆ زەوی
IRQ3,496,503.50
معامەلە
عراق, سلێمانی, کانی بەردینە

شەش پارچە زەوی بۆ فرۆشتن هەرپارچەیەک پێک هاتوە لە ٩٥٠ مەتردوازدە مەترو نیو بە عەفتاو سێ مەترەشوێن سلێمانی کانی بەردینەنرخی هەر پارچەیەک ٣٠ وەرەقەیە...

دانراوە Nov 22, 2020  بۆ زەوی
IRQ3,496,503.50
معامەلە
عراق, سلێمانی, ناوەندی شار

زەوی روکن ٢٠٠ مەتر دو جار، روەکەی ١٠ مەترە لەسەر جادەی ٣٠ مەتری (تیجاری)گەرەکەکە بینای تیایە وخەدەمات بەڵام جادەی قیر ٢-٣ دەقە دورە لێیلە تاڤگە، سل...

دانراوە Jun 12, 2020  بۆ زەوی
IRQ157,342,657.34
عراق, سلێمانی, ناوەندی شار

زەوی روکن ٢٠٠ مەتر دو جار، روەکەی ١٠ مەترە لەسەر جادەی ٣٠ مەتری (تیجاری)گەرەکەکە بینای تیایە وخەدەمات بەڵام جادەی قیر ٢-٣ دەقە دورە لێیلە تاڤگە، سل...

دانراوە Jun 12, 2020  بۆ زەوی
IRQ157,342,657.34
  • لاپەڕە 1 یان 1
  • «
  • 1
  • »
بڕۆ سەرەوەی لاپەڕەکە